In maart van dit jaar is er in Beijum en Vinkhuizen bij zes zebrapaden ledverlichting aangelegd. Deze ledverlichting schijnt constant wanneer het buiten schemert of donker is. De gemeente Groningen gaat onderzoek doen in hoeverre de led verlichte zebrapaden een oplossing kunnen bieden voor de nu nog soms risicovolle situaties in het verkeer van Groningen en of dit uitgebreid moet worden bij andere zebrapaden. Het onderzoek vindt in december plaats.

In het onderzoek worden twee led-verlichte zebrapaden in Vinkhuizen aan de Diamantlaan- Edelsteenlaan en Diamantlaan-Radiumstraat meegenomen. Daarnaast twee led-verlichte zebrapaden in Beijum bij Amkemaheerd-Heratemaheerd en Amkemaheerd-Ypemaheerd. Deze zebrapaden worden vergeleken met zebrapaden zonder ledverlichting in een soortgelijke omgeving.

In het onderzoek wordt gekeken naar de omgeving en op welke manier dit invloed heeft op de werking van de zebrapaden. Verder wordt er gekeken naar het rijgedrag van de motorvoertuigen bij de zebrapaden. Ook wordt gekeken welke tijden de ledverlichting daadwerkelijk brandt.

Verder wordt er informatie verzameld door middel van een enquête over de ervaringen van voetgangers die het led-verlichte zebrapad gebruiken en ervaringen van fietsers en motorvoertuigen die het led-verlichte zebrapad passeren. Wilt u als wijkbewoner ook hieraan meewerken?
Ga naar https://gemeente.groningen.nl/reactie-zebrapaden  om de enquête in te vullen over het gebruik van de led-verlichte zebrapaden. Er is ook de mogelijkheid om een reactie toe te voegen.

Geef een reactie