Het Leger des Heils Noord staat voor alle mensen die hulp nodig hebben, hulp die aansluit bij de specifieke situatie van de hulpvrager. Mensen die hulp vragen hebben meestal te maken met meerdere problemen tegelijkertijd.

De medewerkers brengen in kaart op welke gebieden hulp nodig is. Dat kan hulp zijn op het gebied van:
– Huisvesting
– Woonvaardigheden
– Lichamelijke en/of psychische gesteldheid
– Verslaving
– Sociale vaardigheden
– Relatie met justitie
– Financiën
– Dagbesteding
– Zingeving
Het allerbelangrijkste is dat de zorg naadloos aansluit bij de behoefte van diegene die hulp vraagt.

Bij Bosshardt Groningen – Beijum
Amkemaheerd 481 A
Telefoonnummer: 050 – 5493 233
https://legerdesheils.nl/noord/bijbosshardt-groningen-beijum

58 activiteiten op deze locatie