Voortaan kunnen minimagezinnen óók een laptop bij de gemeente aanvragen voor kinderen die naar groep 8 gaan. Eerder gold de laptopregeling alleen voor kinderen die naar de brugklas gingen. Het gemeentebestuur heeft hiertoe besloten na een motie uit de gemeenteraad en overlegde hiervoor met schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs, Stichting Leergeld en de Computerbank. Gezinnen met een inkomen tot 120 % van het sociaal minimum komen voor in de laptopregeling in aanmerking. Lees meer in de reactie op de motie van de raad.

 

Geef een reactie