Woensdag is er een kringgesprek met geïnteresseerden over het thema ‘Inspiratie’. We beluisteren een podcast tussen twee deskundigen op dit gebied en praten erover.

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met inspiratie? De betekenis van het woord ‘inspiratie’ komt van het Latijnse woord ‘in spirare’, dat letterlijk betekent ‘inademen’ of ‘inblazen’. Dat wil zeggen de ziel of de geest inblazen. Van Dale geeft als betekenis het woord ‘bezieling’.
Hoe leeft dat in ons leven? Kom je meepraten op 25 januari om 15 uur in het atelier van de Wiershoeck, einde hal rechts. Gespreksleiders zijn Jelly Bruining en Marieke Renken.

Graag aanmelden via: algemeen@wiershoeck.nl.

Geef een reactie