Korrewegbrug

Deze draaibrug stamt uit 1936, evenals het Van Starkenborghkanaal waar de brug overheen ligt. De brug lag aan het eind van de Korreweg, vandaar Korrebrug. De aanleg van het kanaal begon in 1927. Het moest Delfzijl verbinden met het Prinses Margrietkanaal. Grote schepen konden op die manier van Delfzijl naar Lemmer varen. De Oostersluis werd gebouwd van 1934 tot 1936.

In 1993 zijn er vaste fietsbruggen in gebruik genomen. Vanaf 2005 heet de brug officieel Gerrit Krolbrug, maar de oude naam wordt nog steeds veel gebruikt. Het kanaal is onderdeel van de vaarverbinding Delfzijl-Lemmer (en verder).

In 2011 besloot de Provincie Groningen tot vervanging. Diverse partijen, waaronder bewonersgroepen uit de wijken De Hunze en Beijum en Rijkswaterstaat, voeren al tijden stevige discussies over de gewenste hoogte van de toekomstige nieuwe brug. De schepen worden steeds groter en hoger. Er wordt zelfs gesproken over een brughoogte van negen meter. 15 mei 2021 heeft olietanker Bodensee de brug aangevaren. De brug is ernstig beschadigd. De fietsbruggen links en rechts ernaast hebben geen schade opgelopen. Een van de gehoorde opties is om de brug niet meer in gebruik te nemen, zodat er meer ruimte komt voor fietsbruggen zonder trappen erin, zoals nu het geval is. Het autoverkeer maakt al gebruik van de alternatieve routes via de Noordzeebrug en de Oostersluis.

De foto van de Korrebrug stamt uit 1978 en is genomen door Ger Roosjen. Gepubliceerd in het geschiedenisboek over Beijum (Boeren, burgers, Beijumers. 2012. Zie ook www.historischbeijum.nl).

In 1978 werden in Beijum de eerste bewoners verwelkomd. Op de foto is van de wijk De Hunze nog niets te bekennen. Daar graasden de koeien nog.