Het jaarverslag 2022 is voor een ieder via de onderstaande link in te zien en te downloaden. Leden waarvan de mailadressen bekend zijn, ontvangen deze zoals gebruikelijk per mail.

Leden waarvan geen mailadres bekend is, ontvangen deze niet meer per post. Het bestuur is geschrokken van de enorme kostenstijging, veroorzaakt door de economische malaise waarin wij ons bevinden, voor het drukken van de jaarstukken en de bezorging ervan. De kosten zijn verdrievoudigd en in onze ogen niet te rechtvaardigen. (Ook is het niet meer van deze tijd is om de jaarstukken per post toe te sturen, toch?)

Leden die het wenselijk vinden de verslagen automatisch per mail toegezonden te krijgen, kunnen dit kenbaar maken via bob@beijum.org

Met dank voor uw begrip,
Bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum

Link:     Jaarstukken BOB 2022 Financieel en Inhoudelijk

Geef een reactie