Op woensdag 25 en donderdag 26 september voert de gemeente groot onderhoud uit aan de Emingaheerd in Beijum.
Het gaat om de delen tussen Fossemaheerd en Sibrandaheerd en het gedeelte tussen Godekenheerd en Bentismaheerd. De werkzaamheden zijn nodig omdat de huidige asfaltlaag is versleten.

De werkzaamheden vinden in de avond en nacht plaats om de wijk zo goed mogelijk bereikbaar te houden.
Op 25 en 26 september zijn deze delen van de weg van 20 uur ’s avonds tot 6 uur de volgende dag volledig afgesloten.
Er geldt een omleidingsroute. Deze wordt met borden aangegeven.
Bij de werkzaamheden worden ook verkeersregelaars ingezet. Hulpverleningsdiensten worden op de hoogte gebracht van de werkzaamheden.
Het gaat om een voorlopige planning.

Weersomstandigheden kunnen nog veranderingen teweegbrengen. Direct aanwonenden worden medio september voorafgaand aan de werkzaamheden door de gemeente met een brief geïnformeerd.

Geef een reactie