Op verzoek van bewoners gaat de gemeente de waterafvoer van het grasveldje tussen de Galkemaheerd en het Pedaalpad verbeteren. Het veldje krijgt een drainagebuis. Via deze buis stroomt overtollig regenwater straks naar de vijver. De werkzaamheden beginnen op maandag 3 juni en zullen waarschijnlijk twee weken duren. Het fietspad bij het Pedaalpad zal ergens in die periode korte tijd afgesloten zijn. De direct omwonenden zijn hierover tijdens een bewonersavond in april en via een brief geïnformeerd.

In de Galkemaheerd en Amkemaheerd zijn meerdere bewonersbijeenkomsten geweest. Het ging daarbij ook over de aanpak van het binnenpleintje en de speelplek aan de Galkemaheerd. In het najaar wordt dit in gezamenlijkheid opgepakt.

Samen met bewoners werken de gemeente, WIJ Beijum, ondernemers, politie en woningcorporaties aan verbetering en vernieuwing van een aantal heerden in Beijum. Met elkaar pakken de betrokkenen niet alleen het uiterlijk van de heerden aan, maar ook ervaringen met veiligheid en overlast komen in deze ‘heerdenaanpak’ aan de orde.

Geef een reactie