Op 6 november 2020 zijn extra afspraken gemaakt tussen gemeenten en de Rijksoverheid over het versterken van huizen in het aardbevingsgebied. Eén van de resultaten is dat eigenaren van woningen in het versterkingsplan aanspraak kunnen maken op een aantal subsidieregelingen. Dat geldt ook voor ongeveer 2600 adressen in de stad Groningen. Gemeente Groningen en de NCG starten nu met de voorbereiding van een versterkingstoets voor die huizen in de stad. Woningeigenaren waarvan het huis is opgenomen in het lokale versterkingsplan van 2018, krijgen eind juni een brief. In de brief krijgen zij informatie over de versterkingstoets, wat die voor hen betekent en dat ze in aanmerking komen voor de Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen van maximaal €17.000,-


Aanpak in de stad Groningen

Ruim 5.000 huizen in de gemeente Groningen zitten in het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ongeveer de helft daarvan staat in de stad Groningen, vooral in het Oostelijk deel van de stad: Beijum, Lewenborg, de Hunze en Van Starkenborgh. Het gaat om 2600 woningen waarvan 1100 van de woningcorporaties zijn. Voor die 1100 geldt een andere aanpak.

Woningen in het versterkingsplan

Het lokaal plan voor versterking van de gemeente Groningen houdt rekening met de gaswinning en het bijbehorende risico zoals dat gold in 2018. In dat plan staan de woningen die in 2018 aangemerkt zijn als gebouwen met een ‘licht verhoogd risico’. Op basis van (computer)modellen is toen bepaald welke gebouwen een (licht) verhoogd risico liepen bij aardbevingen. In die modellen zijn gegevens over huizen gebruikt zoals locatie, samenstelling bodem, aantal bouwlagen, type gebouw en bouwjaar. Met deze inwoners is tot nu toe nog geen contact geweest.

Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Voor deze werkwijze is gekozen omdat eerst duidelijk moest worden wat deze woningeigenaren mogen verwachten en omdat de gemeente is begonnen met de urgentere versterkingsaanpak in de dorpen van de voormalige gemeente Ten Boer waar veel meer en ernstiger schade is dan in de stad.’ Inmiddels is de gaswinning verminderd en is het risico op ernstige aardbevingsschade voor huizen in de stad veel lager. De verwachting is dat in de stad niet of nauwelijks versterking meer nodig is. Dit moet met de toetsing nog wel bevestigd worden.

Ondanks het lage risico en waarschijnlijk het lage aantal benodigde versterkingen, blijft de afspraak gelden: staat een huis in het versterkingsplan, dan blijft dat zo. En dat geldt dus ook voor de 1500 huizen in de stad. Door de Bestuurlijke Afspraken hebben deze adressen recht op tegemoetkoming van maximaal €17.000 voor verduurzaming en woningverbetering. Deze subsidieregeling is nu actief. Eind juni krijgen de woningeigenaren die hier recht op hebben, een brief van gemeente Groningen.

Aanpak versterking stad

De gemeente bepaalt in de komende periode op welke manier en wanneer de huizen in de stad getoetst kunnen worden. Verwachting is dat dit begin 2022 duidelijk is en dat de betreffende inwoners eind dit jaar meer horen over de versterkingstoets van hun huis. Ondertussen kunnen zij alvast de subsidie aanvragen.

Link naar subsidieregeling via SNN: https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-17000

 

Geef een reactie