Geachte leden,

Zoals in maart jongstleden reeds aan u gemeld is de jaarlijks te houden Algemene ledenvergadering, dit ter vaststelling van de jaarstukken 2020, verschoven naar 20 april aanstaande.

Vanuit de leden is aangegeven dat men een grote voorkeur heeft voor een fysieke bijeenkomst i.p.v. een online meeting. In verband met de huidige restricties is echter alleen een vergadering met maximaal 20 personen mogelijk.

Gezien de opkomst op de ALV van de BOB in de afgelopen 2 jaren, gemiddeld 15 leden, zou dit geen probleem mogen zijn. Alle leden dienen echter in gelegenheid gesteld te worden om deel  te nemen aan een Algemene ledenvergadering.

Wij willen u bij deze in de gelegenheid stellen om aan te geven op welke wijze u deel wilt nemen aan de ALV op 20 april aanstaande.

    • Fysiek: in het Heerdenhoes, Melsemaheerd 2. Aanvang 19.30 uur. Dit met in achtneming van de door het RIVM opgestelde richtlijnen.
    • Aanmelden is verplicht: klik op de link om u aan te melden (voor 19 april) info@beijum.org
    • Online: geef aan dat u de ALV online wilt volgen via bob@beijum.org. (voor 19 april)
    • Voor aanvang van de ALV ontvangt u dan tijdig een link waarmee u deze online via MS Teams kunt volgen
    • (de ALV is alleen online te volgen via MS Teams indien u zich via het mailadres heeft aangemeld)

 

Geef een reactie