De gemeente Groningen werkt aan een beleidskader voor zonneparken. De gemeente Groningen geeft ruimte voor de aanleg van zonneparken op verschillende plekken in de gemeente. Daarmee wordt een groot deel van de stroom opgewekt die nodig is om in 2035 CO2-neutraal en aardgasvrij te kunnen zijn.

Naast het benutten van geschikte daken voor zonnepanelen zijn er zonneparken nodig. Dit gaat om nieuwe locaties, naast de zonneparken die zijn aangelegd of in voorbereiding zijn. Kijk op de kaart welke locaties daarvoor in aanmerking kunnen komen. De kaart geeft niet aan waar zonneparken komen, maar welke locatie geschikt zijn. Voor kleine zonneparken tot 10 hectare geldt dat minimaal 50% van de omgeving mee moet kunnen doen.

Zonnepanelen op daken heeft de voorkeur en prioriteit. De gemeente streeft ernaar dat alle geschikte daken van woningen, bedrijven, kantoren, scholen benut worden. Voor de eigenaren van de daken zijn er diverse regelingen beschikbaar om de aanschaf aantrekkelijk te maken, en de gemeente helpt daarbij. Hiervoor werkt de gemeente samen met lokale bedrijvenen maatschappelijke organisaties. In 2022 komen er extra regels om zonnepanelen op nieuwe bedrijfsgebouwen te kunnen verplichten. Ook voor nieuwe woningen zijn zonnepanelen steeds vaker verplicht. Voor bestaande bouw is dit nog onvoldoende het geval.

Dit is echter onvoldoende om aan de gehele opgave te voldoen. We hebben in totaal 810MWp aan zonnestroom nodig. Op basis van huidige berekeningen verwachten we dat er 310MWp op daken gelegd kan worden. In deze berekeningen houden we rekening met het beschikbare dakoppervlak, de bekende knelpunten (schaduw, obstakels, cultuurhistorie, eigendom, etc.) en de voortschrijdende zonnepanelen techniek. Daarmee is de 310 ambitieus, maar met een grote inspanning naar verwachting wel haalbaar. Er is daarom nog 500MWp in de vorm van zonneparken nodig. Omdat we dat nu al weten, houden we nu ook al rekening met de planning van meerdere zonneparken.

Projecten duren lang van idee tot uitvoering. Als we erin slagen alle geschikte daken te benutten voor 2035 is dat een prestatie van formaat. We hebben in totaal 810MWp aan zonnestroom nodig. Op basis van huidige berekeningen verwachten we dat er 310MWp op daken gelegd kan worden. Er is daarom nog 500MWp in de vorm van zonneparken nodig. Omdat we nu al weten dat dat onvoldoende is voor de gehele opgave, houden we nu ook al rekening met de aanleg van zonneparken.

Daarnaast willen we geen onnodige tijd verliezen met het inzetten van de energietransitie; klimaatverandering wacht immers niet tot wij er klaar voor zijn.

De gemeente ontwikkelt op dit moment een nieuw beleidskader voor zonnepanelen op daken en parkeerterreinen. De gemeente legt de komende jaren zonnepanelen op al haar eigen daken, mits deze geschikt zijn. Ook worden de komende jaren onze eigen P+R-terreinen benut, zodat hier sprake is van slim dubbelgebruik. In 2022 komen er extra regels om zonnepanelen op nieuwe bedrijfsgebouwen te kunnen verplichten. Voor bestaande gebouwen (bedrijven en woningen) zijn er subsidies en andere regelingen om de aanschaf van zonnepanelen eenvoudiger en goedkoper te maken. Als er nieuwe mogelijkheden ontstaan om zonnepanelen op daken te stimuleren of te verplichten, zullen we deze waar mogelijk verwerken in ons beleid.

Als uw dak vanwege de ligging, constructie of schaduw van bomen en gebouwen niet geschikt is voor zonnepanelen, maar u wilt toch zonnestroom opwekken, dan kunt u deelnemen aan een collectief. Grunneger Power verzorgt veel grote en kleine initiatieven waarbij omwonenden deel kunnen nemen aan grotere energieprojecten.

De gemeente hecht veel waarde aan groen en bomen. Evenals aan duurzame energievoorzieningen, maar er zijn meer vormen dan alleen zonne-energie. Om die reden worden er geen aanpassingen in de bestaande bomen gedaan voor zonne-energie. M.a.w. de gemeente ziet de beperking van zonlicht op daken niet als reden om een boom te verwijderen of te snoeien. Dat is anders met overlast, bijvoorbeeld om 11 uur ’s morgens al de lamp aan moeten doen. In zo’n geval kan de boom getoetst worden op waarde van de boom voor de gemeente en overlast door een bewoner. Dat gaat met een puntensysteem. De kant met meeste punten (waarde of overlast) ‘wint’.

Meestal kan er niet op verzoek gesnoeid worden. De gemeente heeft een snoeiprogramma dat wordt uitgevoerd. Bij calamiteiten of veranderingen wordt daarvan afgeweken. Bewoners mogen zelf nooit snoeien! Ook kappen doet de gemeente niet op verzoek, maar volgens een vooraf vastgesteld beleid.

In 10 jaar tijd, we zijn dus al een tijdje bezig, wordt een deel van de snelgroeiers vervangen volgens het bomenbeheerplan. Hierover staat regelmatig een bericht in de Beijumerkrant of op de website beijum.nl.

Het korte antwoord is: ja. Investeren in zonnepanelen is nog altijd rendabel, zo rekent mileu centraal voor. Ongeveer een derde van de opgewekte energie wordt namelijk direct gebruikt (bijvoorbeeld door de koelkast of elektrische verwarming). Daarbij komt dat het salderen volgens de huidige plannen slechts in stapjes wordt afgebouwd naar €0,06 in 2031 (tegen €0,22 nu). Het doel van het afbouwen van saldering is om het lokaal opslaan van energie aan te moedigen. Door elektriciteit bijvoorbeeld in een thuisaccu op te slaan, gebruik je immers je eigen opgewekte energie op een ander moment alsnog. De verwachting is dan ook dat over een paar jaar deze manieren van energieopslag flink in prijs zullen dalen, en een goede aanvulling zullen worden op een zonnedak.