Het energieloket heeft eind vorig jaar een inkoopactie georganiseerd voor de inkoop van isolerende maatregelen, zonnepanelen en hybride warmtepompen. Het plan is zeker om iets dergelijks nogmaal te doen. Ook is het mogelijk dit op een kleinere schaal te organiseren voor een wijk of zelfs voor een heerd. Ook komt er mogelijk nog een vergoeding voor aardbevingsschade die gekoppeld is aan verduurzaming. Mocht dit het geval zijn dan wil de gemeente Groningen de bewoners helpen door direct goede isolatie pakketten aan te bieden via het energieloket. 

Je kunt natuurlijk ook zelf een inkoopactie starten door met een groepje bewoners een inkoopactie te organiseren. Bijvoorbeeld als je onder 1 dak zit of samen in de straat woont. Dit kan aantrekkelijk zijn voor een installateur en dus ook voor de bewoners. Tenzij je samen in een VVE zit zal de financiering gedaan moeten worden door de afzonderlijke bewoners. Daarvoor zijn bijvoorbeeld wel energie bespaar leningen beschikbaar met lage rentes. Kijk hier voor meer informatie over subsidies en leningen.

Er zijn allerlei subsidies beschikbaar voor verduurzaming. Een overzicht vind je hier.

In het kort kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet.

Om in aanmerking te komen voor een isolatiesubsidie, moet je voor minimaal 2 maatregelen subsidie aanvragen. Dat mag een tweede isolatiemaatregel zijn, maar ook een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting een op het warmtenet.

De subsidie voor een warmtepomp, zonneboiler of warmtenet-aansluiting hoef je niet in combinatie met een tweede maatregel aan te vragen. Er zijn bepaalde technische eisen waaraan de isolatiemaatregel of de installatie moet voldoen. Deze eisen staan op zogenaamde maatregelenlijsten of apparatenlijsten.

De gemeente Groningen heeft ook subsidies om de dak of tuin te vergroenen. 

Naast subsidie op de isolatie en apparatuur is er ook een laag BTW tarief op de uitvoering en kan je bij zonnepanelen de betaalde BTW terugvragen. Voor subsidies is het meestal niet mogelijk om de werkzaamheden zelf uit te voeren omdat er een rekening  van een erkend bedrijf nodig is voor de uitkering van de subsidie zodat men weet dat het ook daadwerkelijk is uitgevoerd.

Energieteam de Werkbeij gaat geen aannemers of producten aanbevelen. We onderzoeken nog wel hoe we tips en adviezen van buurtgenoten makkelijk kunnen delen.