Donderdagavond 9 januari om 19.30 is de eerste Wijkinloop van het Wijkplatform in dit nieuwe jaar. Iedere tweede donderdag van de maand komen Beijumers bij elkaar om van alles en nog wat over de wijk te bespreken. Iedereen is welkom.

Vorige maand was er een presentatie over de plannen voor de Openbare Ruimte in 2020 (zie het verslag van 20 december bij de nieuwsberichten). Maar  andere onderwerpen kwamen ook aan de orde: bij het Ouderen café was de brandweer op bezoek om over veiligheid thuis te praten; een studente vertelde over haar onderzoek van Burgerinitiatieven voor de opleiding Facility Management van de Hanze Hogeschool; er werd meer verteld over Experiment Beijum – een voorbeeld van een burgerinitiatief. Er was een voorstel van kunstenaar André Schuch om, bijvoorbeeld bij de entree van Beijum, meer met kunst te doen. En om de problematiek van de 5G masten aan te pakken is er inmiddels een werkgroep geformeerd.

Spreken deze onderwerpen je aan? Heb je zelf zaken die je naar voren wil brengen over je eigen heerd of de wijk? Wil je meedoen met de verdere ontwikkeling van het Wijkplatform, bijvoorbeeld door mee te gaan naar Golvend Lewenborg of het Wijkbedrijf Selwerd om op die manier te leren van de buren?

Kom dan ook! Je bent van harte welkom . De koffie staat klaar.

Geef een reactie