Op 2 juli werd in het Trefpunt het eerste Cultuurcafé gehouden, georganiseerd door Kitty Boon, cultuurcoach van het project VRIJDAG in de Buurt.

Het eerste Cultuurcafé was gericht op (amateur) kunstenaars en vrijwilligers die actief bezig zijn met kunst en cultuur in Beijum. Een kopje thee of koffie, lekker koekje erbij en dan in gesprek met elkaar. Hoe kunnen we op dit gebied samenwerken? Wat is er nodig in de wijk, wat leeft er aan ideeën en wensen? Welke initiatieven zijn er al? Waar vinden we geschikte locaties?

Drie deelnemers vertelden over wat zij doen aan kunst. Marijke Langius over de kunstcursussen die zij en andere kunstenaars geven in de wijk. Femmy Broer is een ‘nieuwkomer’, hoewel ook alweer de derde generatie die in Beijum woont. Zij wil meer mogelijk maken voor mensen met een handicap, waarbij kunst haar inspiratie geeft. Wim Klein van Music and Fun (MAF) over hoe alle amateur musici weer langzaamaan samen kunnen gaan musiceren, hoewel het Fun Festival nog niet gepland kan worden.

Daarna gingen de mensen in kleine groepjes uiteen om te praten over hun ‘Droom’. En de belangrijkste uitkomst was dat ze een vaste herkenbare plek wilden in de wijk, een creatieve broedplaats in Beijum, waar ze bij elkaar kunnen komen, waar ze cursussen kunnen geven of volgen, samen zingen, dansen en theater maken. Bereikbaar voor en bekend bij iedereen, ook voor de nieuwkomers.

Zodat meer mensen deel kunnen nemen krijgt het Cultuurcafé een vervolg op donderdag 17 september van 18.30 tot 20.30 uur (locatie volgt).

Meer weten? Alvast aanmelden?  Mail met kitty.boon@bijvrijdag.nl.

Geef een reactie