Bewonersplatform Beijum

Het Bewonersplatform Beijum is actief sinds 2018. Het doel ervan is om waar nodig activiteiten die door bewoners of organisaties worden ondernomen te ondersteunen. Maar ook om naar behoefte nieuwe activiteiten te starten. 
Het Bewonersplatform Beijum bestaat uit een fysieke tak (face-to-face informeren, publiceren in de wijkkrant, organiseren bewonersavonden) en een digitale tak, beijum.nl.

 

Beijum.nl is het digitale platform van onze wijk en heeft tot doel alle relevante informatie over Beijum op één plek samen te brengen. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de vele activiteiten die in Beijum worden georganiseerd. Ook plaatsen we Wijknieuws en de Beijum agenda. Organisaties die onze doelstelling onderschrijven nodigen we van harte uit om Convenantpartner te worden. Mailadres: info@beijum.nl.

Onze convenantpartners zijn:

Bewonersorganisatie Beijum, Wijkcentrum Het Trefpunt, Buurtcentrum Het Heerdenhoes, 
Beijum Beweegt, Protestantse wijkgemeente De Bron, Stichting Historische Werkgroep Beijum en Forumbibliotheek Beijum