De afgelopen periode is vanuit de wijkvernieuwing Beijum Bruist gewerkt aan een ontwerp om de verkeersveiligheid van de Beijumerweg te vergroten en de cultuurhistorische waarde van deze weg te versterken.
Op 31 oktober 2023 hebben we hiervoor een eerste ontwerpvoorstel aan bewoners gepresenteerd. En zijn we daar met elkaar over in gesprek gegaan. Op basis van deze input hebben wij het ontwerpvoorstel uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Wij nodigen bewoners van harte uit om dit op dinsdag 5 maart 2024 met ons door te nemen.

Datum: 5 maart 2024
Tijd: 16:30-18:30 uur
Wat: Inloopbijeenkomst (vrije inloop)
Locatie: Heerdenhoes, Melsemaheerd 2, zaal Aarf.

Aanmelden
Wil je deelnemen aan de bijeenkomst van 5 maart? Meld je dan uiterlijk vrijdag 1 maart via communicatiebeijum@groningen.nl aan. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

Kun je niet bij de bijeenkomst zijn? Maar heb je vragen? Ook deze kun je onder vermelding van je naam en adres sturen naar communicatiebeijum@groningen.nl.

Geef een reactie