Beijum in Bedrijf is een alliantie van het Heerdenhoes, het Trefpunt, WerkPro en Stadsboerderij de Wiershoeck. Alle vier hebben plekken in de wijk waar wijkbewoners naar toe kunnen gaan voor uiteenlopende activiteiten, ontmoeten, creatief, sportief, groen en doen.

De komende jaren gaan wij, de vier partijen, onze activiteiten en doelstellingen vergroten, zodat nog meer Beijumers mee kunnen doen.

Onze aandachtspunten liggen bij:

  1. Bewonersinitiatieven: Heb jij een idee waarbij bedrijvigheid, meedoen en de wijk en jezelf versterken centraal staat dan kunnen wij je helpen met het uitwerken en opzetten van de idee.
  2. Duurzaam en Groen: Beijum is al een enorm groene wijk, maar het kan ook nog veel duurzamer. De komende periode gaan we activiteiten bedenken waar wijkbewoners aan mee kunnen om de wijk duurzamer en groener te maken;  o.a. Bloembommen maken, tegelwippen, duurzame inheemse planten kweken
  3. Ontmoeten en Eten: In Beijum kan je al op verschillende plekken terecht om lekker te eten, maar dat wordt steeds meer uitgebreid. Beijumers kunnen aanhaken om te eten maar ook om te koken.

Ontmoeten kan op steeds meer plekken, Heerdenhoes, Wiershoeck, Trefpunt, maar sinds kort ook bij de Amkemakoepel.

  1. Elkaar helpen en ondersteunen; wijkbewoners helpen wijkbewoners, we hebben al een tuinteam maar dat willen we uitbreiden met een klussenteam en repair-café.
  2. Scholing en ontwikkeling
  3. R2C (Right to Challenge): het recht om uit te dagen. Een middel zodat bewoners taken van gemeenten over kunnen nemen omdat ze denken dat het anders, slimmer, beter en/of goedkoper kan. (De achterliggende gedachte is dat hiermee bewonersparticipatie verstevigd wordt maar ook de relatie tussen overheid en bewoner in positieve zin verandert. Right to Challenge vraagt tenslotte om samenwerking en een vorm van partnerschap.)

Meer informatie kunt u krijgen bij:
Marcella Gortmaker, Projectleider Beijum in Bedrijf
06-36327497
m.gortmaker@werkpro.nl

Geef een reactie