Wijkbedrijf Beijum: broedplaats in de wijk

Een van de doelstellingen van het wijkvernieuwingsproject Beijum Bruist! is het vergroten van toekomstperspectief voor Beijumers door ze eigen regie over hun leven te geven via opleiding, werk en het financieel gezond maken van huishoudens (bijv. Project Kansrijk Oost).

Vorig jaar is er daarom gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van een wijkbedrijf in Beijum.  Uitgangspunt bij een wijkbedrijf is om initiatieven en activiteiten die kunnen leiden naar werk samen te brengen in één organisatie. Er is geïnventariseerd welke activiteiten onderdeel kunnen zijn worden van een wijkbedrijf. Belangrijke thema’s hierbij zijn ontmoeting, armoedebestrijding, werk en zelfredzaamheid.

Veel partijen in Beijum willen bij het uitvoeren van deze activiteiten samenwerken. Nu is het de bedoeling het plan concreet te maken. Een wijkbedrijf kan de (arbeids-)deelname stimuleren en een broedplaats worden van bewonersinitiatieven voor en door Beijumers.