Veel Beijumers willen graag in Beijum oud worden. Daarvoor moeten woningen geschikt worden gemaakt voor mensen die langer zelfstandig kunnen en willen wonen. Dat houdt ook in dat de zelfredzaamheid van bewoners vergroot moet worden. Het is belangrijk dat zij een sociaal netwerk hebben (activiteiten in de wijk, contact met buren, enz.).

In 2019 is begonnen met het in kaart brengen van de woningbehoefte van ouderen en kwetsbare groepen in de wijk. De ‘Werkgroep Ouder worden’ is onderdeel van Voor en Door Beijumers, een actieve groep ouderen die het ouderencafé zijn begonnen, iedere 2de en 4de maandag van de maand van 16.00 tot 17.30 in het Heerdenhoes, met regelmatig een thema. Inmiddels is er een subsidieaanvraag gedaan voor alle activiteiten.
In 2020 gaat de groep door met de thema’s:

  • Eenzaamheid
  • Een prettige omgeving voor ouderen met goede voorzieningen en beweegmogelijkheden
  • Zingeving

Leden van de Werkgroep ‘Ouder worden in Beijum’
Mattie Oostra (gemeente)
Frouk Reehoorn (Humanitas: op afroep)
Ruud van Erp (bewoner), Theo Smit en Hans Elzinga (bewoners/kerngroep)