Kansrijke start, De Beijumer, januari 2021

Opgroeien in een kindvriendelijke wijk

Alle kinderen in Beijum moeten in een gezonde en veilige leefomgeving opgroeien, mee kunnen doen en een stem hebben. Hiervoor wordt samengewerkt door ouders, de gemeente, scholen, kindercentra, WIJ Beijum en de GGD.

Een van de zorgen die ouders direct naar voren brachten, al tijdens de Startbijeenkomst in januari 2019, was veiligheid: veilig over kunnen steken en veilig kunnen spelen in je eigen heerd. Daarom hebben kinderen tijdens de Spijker en Spelweek hun eigen verkeersborden gemaakt.

Leden werkgroep ‘ Opgroeien in een kindvriendelijke wijk’
Marielle Reneman (gemeente)
Leonie Rijkens (opbouwjeugdwerker)
Jozias Hillenkamp, Paul Sliekers (bewoners/kerngroep)