Lees hier het artikel Uitkomst vragenlijst zebrapaden (Bron: De Beijumer mei 2021, pagina 4).

Wibenaheerd-Amkemaheerd

Na 40 jaar…

Na 40 jaar kan Beijum wel een opfrisbeurt gebruiken. Een van de punten van Wijkvernieuwing is dan ook de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren met zo nodig stedenbouwkundige ingrepen. Bewoners vinden het beheer en onderhoud onvoldoende.

In 2019 zijn een stedenbouwkundig onderzoek en een cultuur-historische scan uitgevoerd. De twee onderzoeken laten zien dat de kwaliteiten van de wijk er voor het oprapen liggen. Met de heerdenaanpak werken gemeente en bewoners samen om de directe woon- en leefomgeving aantrekkelijker te maken, zowel fysiek (groen, veiligheid) als sociaal (gezondheid, buurtcontacten).

In 2020 zet de gemeente de heerdenaanpak door. Het actieplan openbare ruimte, de aanpak van de winkelpleinen en de herontwikkeling van de Locatie Doefmat (Isebrandtsheerd) krijgen vorm. En wij bewoners kunnen ook zelf de handen uit de mouwen steken (en de gemeente helpt daarbij https://gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij).

Betrokkenen ‘Aantrekkelijke en veilige buurt’

Ronald Rooijakkers, Annet Witvoet, Lotje Pauwe (gemeente)
Wim Klein, Marleen van Leeuwen, Iwan Jorden, Rein van der Velde, Theo Smit (bewoners/kerngroep)

Actieplan Openbare ruimte