Het is tijd voor een feestje!

Op 4 juni wordt voor de tweede keer de Nationale Balkon Beweegdag gehouden.
Net als vorig jaar beginnen we aan de Melsemaheerd. Om 15.00 uur is daar de start.
Vervolgens gaan we naar de Amkemaflat (15.15 uur) en de Bunnemastee (16.00 uur). En om 16.45 volgt de 3de Balkonsessie met daarna de feestelijke afsluiting op Plein Oost (Melsemaheerd 2, voor het Heerdenhoes).

Het wordt weer een combinatie van muziek en bewegen. U doet toch ook mee?

Meer informatie: charlotte@sportwijkbeijum.nl

Geef een reactie