Vuuravond, locatie Jensemaheerd

Heb je iets te vertellen, wil je wijkgenoten ontmoeten of wil je gewoon genieten van een vuurtje en gezelschap. Kom dan naar vuurplaats Jensemaheerd. Neem je eigen drankje en hapje mee en evt. een stoel. Het is voor alle Beijumers en omwonenden.

Of een vuuravond daadwerkelijk doorgaat, is afhankelijk van het weer. Als een vuuravond niet door kan gaan, vermelden wij dit op FB ‘Buurten rond het vuur’ en/of op de website https://buurtenrondhetvuur.nl/

Vuurplaats Jensemaheerd
Uiterste noord-oost hoek van Beijum. Bij de zwerfkeien. Op het grote veld aan de Jensemaheerd. Bij de boerderij – grenzend aan het Kardingerbos. Bereikbaar via fietspad ‘het Spakenpad’ dat om Beijum heen loopt of via de Jensemaheerd.


Activiteit gegevens

Deze activiteit eindigde op 16 mei 2020