Vrouwengroep Orchidee

Interculturele Vrouwengroepen

In samenwerking met de MJD organiseert Jasmijn interculturele vrouwengroepen in de wijk. Alle vrouwen uit de wijk zijn welkom om een dagdeel in de week bij elkaar te komen. De interculturele vrouwengroepen werken zoveel mogelijk samen met maatschappelijke- en onderwijsinstellingen op wijk- en stadsniveau. Dit leidt tot diverse initiatieven als: participatie van de vrouwengroep in wijk- en buurtfeesten, het organiseren van een suikerfeest voor alle wijkbewoners, het zelfstandig organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen over gezonde voeding, wet- en regelgeving e.d. voor de vrouwengroep.

Groep ‘Orchidee’ in Beijum

Locatie:Heerdenhoes,

Isebrandtsheerd 97, 9737 LK  Groningen,

Maandagochtend 9.30 – 11.30 uur

Contactpersoon: Saida Elbattioui: 063477417

Gratis.


Activiteit gegevens

Deze activiteit vindt plaats van 23 april 2018 tot en met 17 december 2018. De eerstvolgende keer is op 19 november 2018 09:00

  • Locatie: Het Heerdenhoes
  • Categorieën:
  • Toekomstige data: