Digitaal Wijkplatform Beijum

Vrouwengroep Orchidee

Interculturele Vrouwengroepen

In samenwerking met de MJD organiseert Jasmijn interculturele vrouwengroepen in de wijk. Alle vrouwen uit de wijk zijn welkom om een dagdeel in de week bij elkaar te komen. De interculturele vrouwengroepen werken zoveel mogelijk samen met maatschappelijke- en onderwijsinstellingen op wijk- en stadsniveau. Dit leidt tot diverse initiatieven als: participatie van de vrouwengroep in wijk- en buurtfeesten, het organiseren van een suikerfeest voor alle wijkbewoners, het zelfstandig organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen over gezonde voeding, wet- en regelgeving e.d. voor de vrouwengroep.

Groep ‘Orchidee’ in Beijum

Locatie:Heerdenhoes,

Melsemaheerd 2, 9736 EN  Groningen,

Maandagochtend 9.30 – 11.30 uur

Contactpersoon: Saida Elbattioui: 063477417

Gratis.


Activiteit gegevens

Deze activiteit vindt plaats van 23 april 2018 tot en met 16 december 2019. De eerstvolgende keer is op 23 september 2019 09:00

  • Locatie: Het Heerdenhoes
  • Categorieën:
  • Toekomstige data: