“We willen een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving die ontmoeting en beweging stimuleert.” Binnen deze uitgangspunten heeft de gemeente een actieplan openbare ruimte gemaakt voor Beijum. Het plan is onderdeel van de wijkvernieuwing. Bewoners konden tijdens bewonersavonden en in diverse werkgroepen ideeën opperen. De gemeente heeft dit verwerkt in het concept actieplan dat praktisch uitvoerbaar moet zijn (2020); de rol van bewoners is daarbij essentieel. De vijf punten voor het nieuwe jaar zijn:

  • Versterken structuur openbare ruimte (o.a. bewegwijzering, toegankelijkheid paden)
  • Informeren over niveau onderhoud en bewoners uitdagen zelf aan de slag te gaan
  • Buitenfitness / buitensportplek
  • Verbeteren entree van de wijk (eventueel met aandacht voor verkeersveiligheid)
  • Picknicktafels

Stadsdeelbeheerder Ronald Rooijakkers presenteerde het actieplan tijdens de wijkinloop van het Wijkplatform op 12 december. De aanwezige bewoners konden op de plannen reageren.

Reacties bewoners

Er werden suggesties gedaan ter aanvulling of verbetering, waarvan een aantal wordt meegenomen in de definitieve versie. Zo werd gevraagd om bankjes voor ouderen op de routes naar de winkelcentra en de buurtcentra. Verouderde bewegwijzering is velen een doorn in het oog. De mogelijkheid om klachten in te dienen en de snelheid van de gemeente hierop te reageren was ook een punt waaraan gewerkt moet worden. Net zoals aan het onderhoud van het groen. Ronald gaf aan deze punten mee te nemen in het definitieve plan. Ook zal hij daarbij aandacht besteden aan het meldsysteem van de gemeente: https://groningen.slimmelden.nl.

Regulier beleid

Maar soms horen zaken gewoon bij regulier beleid: het bomenbeheerplan is door de raad vastgesteld en wordt gedurende 10 jaar uitgevoerd. Over de beperkte opbrengst van zonnepanelen door bomen is het beleid van de gemeente ook duidelijk: de gemeente hecht veel waarde aan zowel bomen als duurzaamheid, maar geeft geen kapvergunning voor meer zon op je zonnepanelen.

De reacties worden nu verwerkt. Het definitieve plan wordt in januari vastgesteld en vervolgens uitgewerkt met bewoners. Wil je meehelpen de plannen uit te werken, mail dan: ronald.rooijakkers@groningen.nl


Minder toegankelijk voor rolstoelen


Buitenfitness, eindelijk maar toch?

Geef een reactie