In verband met de huidige nog geldende Coronamaatregelen kan de in “De Beijumer” aangekondigde Algemene Ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Beijum op 23 maart 2021 helaas niet doorgaan. Het bestuur had gehoopt op meer versoepeling zodat deze fysiek gehouden kon worden.

Het bestuur heeft daarom besloten de vergadering te verschuiven naar dinsdag 20 april 2021, aanvang 19.30 uur. In welke vorm dan de vergadering plaatsvindt, fysiek of digitaal, hangt af van de dan nog geldende maatregelen en wat op dat moment verantwoord is.

Als er vragen zijn van de leden over de Jaarstukken 2020 dan ontvangen wij deze graag per mail en voorafgaande aan de Alv.

Er blijft een grote kans dat de Algemene Ledenvergadering dan ook nog niet fysiek gehouden kan worden. In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u om uiterlijk 13 april bij ons aan te geven of u digitaal wil deelnemen aan de vergadering. Ons mailadres is: info@beijum.org

Wij hopen u hoe dan ook te zien op 20 april.

Met vriendelijke groet,

het bestuur

 

 

 

Geef een reactie