Tijdens de maandelijkse wijkinloop a.s. donderdag gaan we spreken over hoe we verder willen gaan met het wijkplatform. Het wijkplatform wil de betrokkenheid van Beijumers bij hun wijk versterken. Ook moet er meer samenhang komen tussen de organisaties die in Beijum actief zijn en de initiatieven die er zijn. Wijkvernieuwing is daarbij uiteraard een belangrijk thema.

Het is de bedoeling dat we aan de hand van de concrete punten waar het wijkplatform zich mee bezig houdt gaan discussiëren over wat goed gaat, wat we missen, wat nodig is om te verbeteren en in welke vorm.

De wijkinloop is op donderdag 12 september, van 19.30 tot 21.00 uur in de Wegwijzer, Ypemaheerd 42.

Geef een reactie