De stichting Historische Werkgroep Beijum

De Historische Werkgroep is tegelijk ontstaan met het Beijumboek uit 2012: Boeren, burgers, Beijumers. De groep bestond toen uit Janny Weender, Menno Fritsma, Theo Smit en Jaap van Leeuwen (uitgever van het boek). Menno heeft de groep verlaten, Rinus Woesthuis en Douwe van der Bijl zijn de groep komen versterken. Het bestuur van de stichting Historische Werkgroep Beijum bestaat uit vijf leden.

De stichting houdt elk jaar historische lezingen, representeert Beijum op de jaarlijkse Groninger Dag van de Geschiedenis (Groninger Archieven) en bouwt aan een historische website over Beijum en regio. Dat laatste doet ze onder andere omdat er tijdens het maken van het Beijumboek veel meer materiaal is verzameld dan in het boek kon worden opgenomen.

Daarnaast doet de werkgroep mee aan diverse andere activiteiten. Zo heeft ze in 2017 deelgenomen aan het leggen van Stolpersteine, onder andere ter nagedachtenis van de gebroeders Dijkstra die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in Beijum zijn omgekomen (indertijd wonend aan de Beijumerweg 2-3, nu Bottemaheerd 76). Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de Historische Vereniging gemeente Bedum.

Beijum 40 jaar

In 2017 is bij wijkcentrum Het Trefpunt aandacht gevraagd voor de viering van 40 jaar Beijum. Zij heeft deze uitdaging opgepakt en op ons advies de naam beijum40.nl aangeschaft.* Vervolgens zijn steeds meer Beijumers actief geworden om er een fantastisch feest van te maken, onder andere in de stuurgroep Beijum40, een idee van onze gewaardeerde voorzitter.

Wandelboekje

De Historische Werkgroep Beijum zit zelf ook niet stil, Samen met Woesthuis Media uit Beijum, maakt ze een wandelboekje. Daarin wordt een uitgebreide wandeling door Beijum en omgeving beschreven met op elke pagina een foto en uitleg van een historisch markant punt. De wandeling kan door bewoners of basisschoolgroepen ook in delen worden gelopen. Om het boekje te kunnen bekostigen is subsidie aangevraagd.

Wijkgeschiedenis

Ook ondersteunt de Werkgroep een subsidieaanvraag voor een boek over de geschiedenis van Beijum als stadswijk, als vervolg op het Beijumboek. Daar is het nu de tijd voor, omdat er nu nog mensen leven die alles hebben meegemaakt. Het Beijumboek behandelt de geschiedenis tot en met de eerste bewoners van de nieuwe stadswijk. Het tweede deel van het boek is thematisch ingericht. Het nieuwe boek beschijft de geschiedenis van de wijk zelf ook chronologisch. Over een dergelijk boek is reeds gesproken tijdens het maken van het Beijumboek. De beoogde auteur, professioneel historisch onderzoeker Gerben de Vries uit Beijum, heeft zich uitgebreid met deze wijkgeschiedenis beziggehouden.

* Ter gelegenheid van 25 en 30 jaar Beijum zijn indertijd de websites beijum25.nl en beijum30.nl gemaakt; beijum40.nl past mooi in dat rijtje.

 

Beijumboek:

Boeren, burgers, Beijumers
Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum
2012, Uitgeverij Leander, Groningen
ISBN 978-94-91181-00-9
Eindredactie: Jaap van Leeuwen

De auteurs waren: Lammert Doedens, Jaap Ekhart, Johan Fehrmann, Erik Knollema, Willy Koolstra, Gert Kortekaas, Marleen van Leeuwen, Gerben de Vries en Egbert van der Werff. Op twee na toen allemaal Beijumers. Voor de archelogie en de Middeleeuwen is versterking van 'buiten'aangetrokken (Gert Kortekaas en Egbert van der Werff).

In 2014 verscheen een tweede druk (ISBN 978-94-91181-04-7) van 800 boeken omdat de eerste druk van 1600 op was. In de tweede druk zijn enkele correcties toegepast, het trefwoordenregister uitgebreid en enkele extra illustraties opgenomen. Van deze editie zijn nog exemplaren te koop bij de werkgroep bij lezingen en speciale gelegenheden. Ook te bestellen via info @ beijum.nl.

Hoewel de Beijumse Uitgeverij Leander eind 2016 is gestopt wegens pensionering van eigenaar Jaap van Leeuwen, is hij nog steeds actief in de Historische Werkgroep.