Zoeken

Zoeken - Categorie├źn
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Zoeken

Login Form

Block

Enter Block content here...


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.

HISTORISCHE WERKGROEP BEIJUM
borg

Achtergrondinformatie Beijum

In het Struktuurplan 1969-1973 werd de plattegrond vastgesteld van het toekomstige stadsdeel Noorddijk (zie de plattegronden: afb. 1 en 2). Het nieuwe, groots opgezette stadsdeel werd nodig geacht omdat de toenmalige verwachting was dat de stad Groningen uit zou groeien tot minstens 265.000 inwoners. De toenmalige bloeiende economie wekte die verwachting. Noorddijk moest circa 45.000 tot 60.000 inwoners krijgen.

De nieuwbouw die er moest komen zou uit volgende wijken bestaan: Beijum, Lewenborg, De Rollen en Oosterhuizen. Iedere wijk zou de beschikking krijgen over eigen wijkwinkels, wijkgroen en sport- en spelvoorzieningen. Daarnaast zou voor het stadsdeel als geheel een aantal centraal gelegen stadsdeelvoorzieningen worden gerealiseerd, waaronder een groot winkelcentrum. Het centrale deel was gepland op de locatie waar nu de voetbalvelden van Kardinge liggen.

Door de tegenvallende bevolkingsgroei werd het Struktuurplan 1969-1973 bijgesteld. Zo vervielen de wijken De Rollen en Oosterhuizen. In latere jaren werden wel de wijken Drielanden, Zilvermeer, De Hunze en Van Starkenborgh gebouwd. Het meest recente gegeven is dat gewerkt wordt aan de realisatie van wijk De Rollen. Precies op de locatie waar de wijk in 1969 ook was gedacht.

In 1969 werd een deel van de gemeente Bedum (Beijum) en de gehele gemeente Noorddijk bij de gemeente Groningen gevoegd. De Zuidwending (de dijk -langs het kanaal- die dwars door Beijum loopt) vormt de oude gemeentegrens van Bedum en Noorddijk. De dijk is eeuwen geleden opgeworpen omdat Beijum gemiddeld 0,53 meter onder nap ligt. Aan de noordzijde van het laaggelegen gebied werd de Wolddijk opgeworpen. Beijum ligt dus tussen dijken, een aardige verwijzing naar dat gegeven is de benaming ‘Innersdijk’.

De bouw van Beijum startte in 1977. In het gebied, langs de eeuwenoude Beijumerweg, stond oude bebouwing in de vorm van boerderijen (zie de luchtfoto: afb 3). De Beijumerweg is de eeuwenoude verbindingsweg stad Groningen-Zuidwolde. De weg begint in Zuidwolde, loopt dwars door Beijum, buigt vervolgens af naar De Hunze en eindigt tegen het Van Starkenborghkanaal (zie de huidige stadsplattegrond van Groningen). In De Hunze staan ook boerderijen aan de Beijumerweg.

Eind jaren zestig trokken veel Stadjers naar het platteland: groen en ruimte hadden een grote aantrekkingskracht. Om verdere leegloop van de stad tegen te gaan, besloot de gemeente de nieuwe wijk Beijum een dorps aanzien te geven. Het resultaat: een woonerf-wijk met veel groen en water. Omdat er al boerderijen stonden in Beijum, leek het de planologen een leuk idee de straten namen te geven van bestaande boerderijen (heerden) op het Groningse platteland. De huizen aan de straten werden bekleed met baksteen, ook een verwijzing naar het platteland.

In de loop van de jaren tachtig bleek woonerf-achtig bouwen té duur te worden: ‘kronkelige’ lijnen zijn gewoonweg veel duurder dan rechte lijnen (strokenbouw). Daarnaast veranderde de gemeente haar visie op stedenbouw: het dorpse bouwen moest plaats maken voor stedelijke allure, ook in buitenwijken. De wijken De Hunze en Hoornse Meer geven aardig aan wat de gemeente verstaat onder stedelijke allure. In Beijum had de nieuwe stedelijke allure al gestalte gekregen in de vorm van de Froukemaheerd en de Wibenaheerd.

Beijum bestaat uit dertien deelplannen. In elk deelplan hebben gemiddeld vier architecten een ‘buurtje’ gemaakt. Tegenwoordig telt de wijk zo’n 14.000 inwoners.

Naamsverklaringen van wijken:

Beijum: het gebied wordt al eeuwenlang zo genoemd

Zilvermeer: genoemd naar het boek “De schat in het Zilvermeer” van Karl May

De Rollen: op de locatie werden óver op de grond liggende palen gebruikt om schepen van de ene naar de andere waterloop te rollen

Lewenborg: genoemd naar de gelijknamige borg (de huidige kinderboerderij in Ulgersmaborg)

Ulgersmaborg: naar de gelijknamige borg (tegenwoordige locatie: de manege aan de Pop Dijkemaweg, pal tegen de ringweg)

De Hunze: naar het gelijknamige riviertje dat door het gebied stroomt

Oosterhuizen: naar een gehucht van boerderijen ten oosten van Zuidwolde

Drielanden: omdat de wijk uit drie delen bestaat: Waterland, Zonland en Mooiland.