Zoeken

Zoeken - Categorie├źn
Zoeken - Contactpersonen
Zoeken - Inhoud
Zoeken - Nieuwsfeeds
Zoeken - Tags

Zoeken

Login Form

HISTORISCHE WERKGROEP BEIJUM

nieuwbouw
borg

Achtergrondinformatie Beijum

De nieuwbouwwijk Beijum is gebouwd op oude grond. Toen de gemeente Groningen in 1969 het grondgebied van de gemeente Noorddijk en een deel van de gemeente Bedum bij haar gebied trok, was Beijum een boerengehucht. De bebouwing ervan bestond uit een aantal boerderijen langs de Beijumerweg, dichtbij de gemeentegrens tussen Noorddijk en Bedum. In de Middeleeuwen is Beijum zelfs een kerkdorp geweest, met een eigen parochiekerk. En tot in de 18e eeuw was er een borg.

Een historische wandeling in en om Beijum leert dat er nog veel van het verre verleden bewaard is gebleven. De Beijuumerweg bestaat nog steeds, nu overwegend als fietspad. Ook enkele oude boerderijen zijn bewaard gebleven. De oude grens tussen Noorddijk en Bedum, een bijna 1000 jaar oude dijk met de naam Zuidwending, is nog steeds te herkennen in het tracé van het kanaal dat dwars door Beijum loopt. Die Zuidwending moest eeuwen geleden worden aangelegd als waterkering voor het laaggelegen veengebied waarin Beijum lag. Aan de noordkant werd dat veengebied, Innersdijk, beschermd door de Wolddijk, die met een grote boog van Noordwolde tot achter Ten Boer loopt.

Dat Groningen zijn stadsgrenzen in 1969 uitbreidde, had alles te maken met de destijds verwachte snelle bevolkingsgroei van de stad. Het nieuwe stadsdeel Noorddijk alleen al zou 45.000 tot 60.000 inwoners krijgen. Het 'Struktuurplan 1969-1973' voorzag daarom in een groots opgezette cluster nieuwbouwwijken , met naast Beijum en Lewenborg ook wijken met namen als Oosterhuizen en De Rollen. De laatste twee wijken kwamen er niet, omdat de plannen vanwege tegenvallende cijfers naar beneden moetsen worden bijgesteld. Ook het geplande stadsdeelcentrum met onder andere een groot gemeenschappelijk winkelcentrum kwam er niet. Op die plek liggen nu wel de prachtige sportvelden van Kardinge.

Vanaf 1977 is gebouwd aan een 'dorps' Beijum, een wijk opgebouwd uit woonerven tussen veel groen en water. In 1978 werd de eerste heerd opgeleverd. Die woonerven kregen de namen van 'heerden', boerderijen op het Groningse platteland. Een verdere bijzonderheid is dat Beijum een veelvormige architectuur kent. Bij de bouw is de wijk ingedeeld in dertien deelplannen, waarbinnen telkens vier architecten de gelegenheid kregen een eigen ‘buurtje’ te maken.

Beijum telt tegenwoordig ongeveer 14.000 inwoners.